Skip to main content

CPD Courses.

How to Book

Please note it is essential to register on this website first in order to book your place on our courses.

When registering please use your personal email rather the school email.

You can then login using your email address or username and password and book your course.

Once registered check your email and look out for the email "Dublin West Education Centre CPD Courses - Your details"

22AUT67 Litríocht na hArdteistiméireachta

22AUT67 Litríocht na hArdteistiméireachta Díreoidh an seisiún seo ar an litríocht ainmnithe don chúrsa Ardteistiméíreachta gnáthleibhéal. Beidh béim ar leith ar conas an méid is mó a bhaint as anlitríocht chun scileanna teanga an scoláire a fhorbairt. Díreofar ar théarmaí litríochta agus pleanáil chun deis a thabhairt do na scoláirí tógáíl ar an méid atá areolas acu.

Course Details

Course Date 06-10-2022 7:00 pm
Course End Date 06-10-2022 8:00 pm
Cut off date 06-10-2022 2:00 pm
Fee Free
Select Hours 1
Speaker Edel Ní Arrachtáin
Location Online