Skip to main content

CPD Courses.

How to Book

Please note it is essential to register on this website first in order to book your place on our courses.

When registering please use your personal email rather the school email.

You can then login using your email address or username and password and book your course.

Once registered check your email and look out for the email "Dublin West Education Centre CPD Courses - Your details"

Mol Mata agus An Tairseach – Suíomhanna nua ó COGG chun tacú le múinteoirí bunscoile

Mol Mata agus An Tairseach – Suíomhanna nua ó COGG chun tacú le múinteoirí bunscoile
Is comhthionscadal é seo idir CCEA agus An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) i gcomhar le PDST. Tá sé de chuspóir ag an tionscadal tacú leis an dá churaclam ó thuaidh agus ó dheas maidir le teagasc na matamaitice.

Leis an chuspóir seo a bhaint amach, tá réimse uirlisí agus láimhseoga ar líne, cluichí agus gníomhaíochtaí ceannoscailte. Dearadh iad seo go speisialta le deis a thabhairt do mhúinteoirí agus do dhaltaí i nGaelscoileanna agus i scoileanna Gaeltachta a gcuid smaointeoireachta agus teanga mhatamaiticiúil a fhorbairt ar bhealach spraíúil.
Tá an suíomh seo ina cheithre chuid:
  1. Láimhseoga ar líne
  2. Cluichí / Gníomhaíochtaí Ceannoscailte
  3. Banc Gníomhaíochtaí Tairseach Íseal Buaicphointe Ard
  4. Tacaíocht do mhúinteoirí 
Suíomh nua d’acmhainní bunscoile agus d’acmhainní iar bhunscoile atá ar fáil ar líne.

Course Details

Course Date 20-09-2022 4:00 pm
Course End Date 20-09-2022 6:00 pm
Cut off date 20-09-2022 12:00 pm
Fee Free
Select Hours 2
Speaker COGG
Location Dublin West Education Centre

Course unavailable

Location Map