Skip to main content

CPD Courses.

How to Book

Please note it is essential to register on this website first in order to book your place on our courses.

When registering please use your personal email rather the school email.

You can then login using your email address or username and password and book your course.

Once registered check your email and look out for the email "Dublin West Education Centre CPD Courses - Your details"

24SPR91 Grúpa Tacaíochta do Mhúinteoirí Riachtanais Speisialta i nGaelscoileanna

24SPR91 Grúpa Tacaíochta do Mhúinteoirí Riachtanais Speisialta i nGaelscoileanna

Ag eascairt as éilimh ó roinnt múinteoirí táimid ag bunú Grúpa Tacaíochta do Mhúinteoirí Riachtanais Speisialta i nGaelscoileanna.

‘Séard atá i gceist ná deis a thabhairt don ghrúpa múinteoirí seo, teacht le chéile agus ceisteanna comónta a phlé le feabhas a chur ar theagasc agus foghlaim sna scoileanna. Is grúpa faoi leith iad na múinteoirí seo a bhfuil ceisteanna acu nach mbaineann le grúpaí eile. Is spás é seo le go mbeidh said in ann dea-chleachtais agus smaointe a roinnt.

Course Details

Course Date 13-03-2024 3:15 pm
Course End Date 12-03-2024 4:45 pm
Cut off date 12-03-2024 12:00 pm
Fee Free
Select Hours 1.5
Speaker Eimear Nic an Bhaird
Location Dublin West Education Centre

Location Map