22AUT67 Litríocht na hArdteistiméireachta

22AUT67 Litríocht na hArdteistiméireachta Díreoidh an seisiún seo ar an litríocht ainmnithe don chúrsa Ardteistiméíreachta gnáthleibhéal. Beidh béim ar leith ar conas an méid is mó a bhaint as anlitríocht chun scileanna teanga an scoláire a fhorbairt. Díreofar ar théarmaí litríochta agus pleanáil chun deis a thabhairt do na scoláirí tógáíl ar an méid atá areolas acu.

Course Details

Course Date 06-10-2022 7:00 pm
Course End Date 06-10-2022 8:00 pm
Cut off date 06-10-2022 2:00 pm
Fee Free
Select Hours 1
Speaker Edel Ní Arrachtáin
Location Online